Marek Woźniak

Złożył podpis na liście: Katarzyna Chmura (2021) .

ur. się w 1980 r. w Gdyni

- w 2004 r. ukończył studia prawnicze z wynikiem ogólnym dobrym;

- w latach 2003-2005 ukończył na Politechnice Gdańskiej 4-semestralne studia specjalistyczne w zakresie studiów europejskich z wynikiem bardzo dobrym;

- odbył aplikację sadową w okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu zakończoną egzaminem we wrześniu 2007 r. z wynikiem dobrym;

- od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 30 kwietnia 2008 r. pracował w POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Prasa Bałtycka w Gdańsku na podstawie umów cywilnoprawnych jako referent ds. prawnych w strukturze Działu Prawnego;

- od dnia 1 listopada 2007 r. do dnia 9 maja 2009 r. był zatrudniony w BEST S.A. w Gdyni jako specjalista ds. zarządzania wierzytelnościami korporacyjnymi;

- w okresie od dnia 5 maja 2009 r. do dnia 19 stycznia 2010 r. pracował jako asystent w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;

- decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2010 r. został z dniem 20 stycznia 2010 r. mianowany asesorem sądowym w Sądzie Okręgowym w Elblągu i skierowany do pracy w Ośrodku Migracyjnym Ksiąg Wieczystych w Elblągu;

- delegowany do czynności referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie w okresie od: dnia 1 października 2011 r. do dnia 31 marca 2012 r., od dnia 1 marca 2012 r. do dnia 31 lipca 2012 r. i od dnia 1 sierpnia 2012 r. na czas nieokreślony – delegowanie odwołane z dniem 30 listopada 2013 r.;

- od dnia 9 grudnia 2013 r. delegowany do pełnienia czynności referendarza w Sądzie Rejonowym w Malborku;

- z dniem 1 stycznia 2014 r. przeniesiony na stanowisko referendarza sądowego w SR w Malborku i skierowany do orzekania w IX Wydziale Zamiejscowym Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim;

- zgłosił się na wolne stanowiska sędziowskie ogłoszone: w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 507 do Sądu Rejonowego w Lęborku oraz z 2014 r. w Sądzie Rejonowym w Malborku ogłoszone w Monitorze Polskim z 2014 r., poz. 1115;

- uchwałą z dnia 16 grudnia 2013 r. Nr 559/2013 KRS postanowiła nie przedstawiać m.in. jego kandydatury z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Lęborku;

- uzyskał bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną pracy na stanowisku referendarza sądowego;

- Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku udzieliło mu niższego poparcia niż inni kandydaci ( Ewa Mikłas i Adam Kowalski) – trzeci wynik;

- na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Okręgowego w Gdańsku uzyskał 45 głosów „za”, i 35 głosów „przeciw” (najlepszy wynik );

- KRS na posiedzeniu w dniu 7 maja 2015 r. oddało na niego 17 głosów „za” żadnych „przeciw” i „wstrzymujących się” (najlepszy wynik);

- uchwała KRS z dnia 7 maja 2015 r. Nr 691/2015 w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Malborku (Sklep LEX https://sip.lex.pl);

- postanowieniem Prezydenta RP z dnia 17 września 2015 r. powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (Monitor Polski z 2015 r., poz. 1100);

- nominacje odebrał dnia 7 października 2015 r.

- orzeka w Wydziale I Cywilnym;

- Przewodniczący Wydziału (przez szereg lat był Przewodniczącym, bądź zastępcą Przewodniczącej Wydziału);