Marek Motuk

Złożył podpisy na listach: Dariusz Drajewicz (2022), Leszek Mazur (2022) .