Marek Gajdecki

Złożył podpisy na listach: Dariusz Drajewicz (2018), Dariusz Drajewicz (2022) .