Marek Bujak

Złożył podpisy na listach: Robert Pelewicz (2018), Rafał Puchalski (2018) .