- urodził się w 1981 r.

- w 2005 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

- od 1 grudnia 2005 r. do 30 września 2009 r. był zatrudniony na stanowisku asystenta i prowadził zajęcia z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

- w latach 2005-2008 odbył pozaetatową, a następnie etatową aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie

- w 2008 r. złożył egzamin sędziowski

- od 16 lutego 2008 r. do 31 maja 2009 r. był zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie. Obowiązki wykonywał w II Wydziale Karnym

- od 1 czerwca 2009 r. do 25 kwietnia 2012 r. pracował kolejno na stanowisku: asystenta sędziego, inspektora i ponownie asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Koszalinie. Obowiązki wykonywał w V Wydziale Karnym Odwoławczym

- 16 kwietnia 2012 r. postanowieniem Prezydenta RP został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Wałczu. Orzekał w sprawach cywilnych, jak również incydentalnie w karnych

https://t.prezydent.pl/kancelaria/archiwum/archiwum-bronislawa-komorowskiego/aktualnosci/nominacje/nowi-sedziowie-odebrali-od-prezydenta-akty-powolania,19157

- 1 listopada 2012 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim. Orzeka w sprawach cywilnych, jak również incydentalnie w karnych i rodzinnych

- od 3 kwietnia 2018 r. pełni funkcję Komisarza Wyborczego w Koszalinie

https://koszalin.kbw.gov.pl/komisarz/marcin-jan-myszka

https://ekoszalin.pl/artykul/25819-Koszalin-Neosedziowie-komisarzami-wyborczymi-Anonim-do-Bodnara

https://oko.press/wyborow-beda-pilnowac-prezesi-sadow-od-ziobry-zwolennicy-piebiaka-i-neo-sedziowie

- zgłosił swoją kandydaturę na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Koszalinie ogłoszone w M P z 2019 r. poz.415

- 11 marca 2020 r. uchwałą Nr.384/2020 neoKRS negatywnie zaopiniował kandydaturę sędziego

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-dwa-287634029

- od 1 lipca 2020 r. został delegowany do orzekania w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Koszalinie

- ponownie zgłosił swoją kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Koszalinie ogłoszone w MP z 2020 r. poz.726

- ocenę kwalifikacji Marcina Jana Myszki sporządził Henryk Lis - sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie, który wskazał , że kandydat bardzo dobrze wypełnia obowiązki sędziego, prezentuje wysoki poziom kultury osobistej, posiada predyspozycje osobowościowe do zawodu sędziego, co uzasadnia poparcie wniosku o jego nominację sędziowską do Sądu Okręgowego w Koszalinie

- kandydat uzyskał poparcie Kolegium SA w Szczecinie

- 25 maja 2021r. Uchwałą nr.562/2021 neoKRS pozytywni zaopiniował kandydaturę sędziego do awansu na wyższe stanowisko

- 28 września 2021 roku Prezydent RP wręczył mu nominacje na stanowisko sędziego w Sądzie Okręgowym w Koszalinie

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/nominacje-sedziowskie-i-asesorskie,35878

https://oko.press/do-neo-krs-ida-sedzia-od-rodzinnych-awansow-od-kilku-etatow

https://ekoszalin.pl/artykul/25731-Koszalin-Prezes-sadu-podal-sie-do-dymisji

.

od 03.09.2021 r. awans do Sądu Okręgowego w Koszalinie z poparciem „nowego” kolegium Sądu Okręgowego powołanego pod rządami znowelizowanej ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych; brak stanowiska Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji wobec uchwały o nieopiniowaniu kandydatów.

OGŁOSZENIE KONKURSU Monitor Polski 2020 poz. 726

UCHWAŁA NEOKRS Nr 562/2021 z dnia 2021-05-25

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RP Nr 1130.73.2021 z dnia 2021-09-03

OGŁOSZENIE NOMINACJI Monitor Polski 2021 poz. 980

WRĘCZENIE NOMINACJI Dnia 2021-09-28

M.P.2021.980
M.P.2021.980

objęte funkcje:

- Komisarz Wyborczy w Koszalinie,

W mediach

2023-04-23 (OKO.press) : Wyborów będą pilnować: prezesi sądów od Ziobry, zwolennicy Piebiaka i neo-sędziowie - powierzenie funkcji Komisarza Wyborczego.