Marcin Czerwiński

Złożył podpisy na listach: Maciej Mitera (2022), Stanisław Zdun (2022) .