ur. się dnia 17 marca 1981 r. w Grudziądzu

- w 2005 r. ukończył studia na UG z oceną bardzo dobrą;

- od dnia 1 sierpnia 2005 r. do dnia 31 lipca 2006 r. był zatrudniony jako pracownik administracyjno-biurowy w Grudziądzkim Centrum "Caritas";

- od dnia 1 sierpnia 2006 r. do dnia 14 czerwca 2009 r. pracował na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu;

- lata 2005-2008 to pozaetatowa aplikacja prokuratorska ( egzamin zdał z oceną dobrą plus);

- decyzją Prokuratora Generalnego z dnia 3 czerwca 2009 r. mianowany asesorem prokuratorskim w Prokuraturze Rejonowej w Iławie od dnia 15 czerwca 2009 r.;

- od dnia 1 sierpnia 2011 r. delegowany do wykonywania obowiązków służbowych w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim;

- decyzją z dnia 12 kwietnia 2012 r. Prokurator Generalny mianował go na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim od dnia 18 kwietnia 2012 r.;

- od dnia 29 kwietnia 2016 r. do dnia 3 marca 2017 r. pełnił obowiązki zastępcy Prokuratora Rejonowego;

- od dnia 4 marca 2017 r. zastępca Prokuratora Rejonowego;

- z dniem 18 kwietnia 2018 r. powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim;

- orzekał w Sądzie Dyscyplinarnym przy Prokuratorze Generalnym, był w składzie prokuratorów, którzy w czerwcu 2018 r. ukarali dyscyplinarnie-karą upomnienia-Beatę Mik prokurator Prokuratury Generalnej w stanie spoczynku za publikowanie w Rzeczpospolitej artykułów krytycznych wobec władzy.

- uchwała nr 513/2018 neoKRS z dnia 7 listopada 2018 r. w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Działdowie;

- postanowieniem Prezydenta RP z dnia 18 stycznia 2019 r. powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Działdowie (Monitor Polski z dnia 21 marca 2019 r., poz. 253, Prawo.pl z dnia 24 czerwca 2022 r.);

- wręczenie nominacji 20 lutego 2019 r.;

- orzekał w Wydziale Karnym;

- od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 23 czerwca 2022 r. Prezes SR w Działdowie (Onet Wiadomości z dnia 13 marca 2019 r. );

- od dnia 13 kwietnia 2019 r. do dnia 23 czerwca 2022 r. Przewodniczący Wydziału II Karnego;

- od dnia 2 listopada 2020 r. delegowany przez Prezesa SA w Gdańsku do orzekania w Sądzie Okręgowym w Elblągu na okres jednego roku;

- od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. delegowany przez Ministra Sprawiedliwości do orzekania w SO w Elblągu-orzekał w Wydziale II Karnym i Wydziale VI Karnym Odwoławczym;

- od dnia 24 czerwca 2022 r. powołany przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji wiceprezesa SO w Olsztynie-orzeka tam w ograniczonym zakresie w Wydziale II Karnym, III Penitencjarnym i VII Karnym Odwoławczym;

- zarządzeniem z dnia 29 grudnia 2022 r. przeniósł-z dniem 1 stycznia 2023 r.-sędzię Dorotę Lutostańską z Wydziału Karnego Odwoławczego do Wydziału Karnego Pierwszoinstancyjnego (wcześniej była ścigana dyscyplinarnie za zdjęcie w koszulce z napisem Konstytucja.

-uchwała neoKRS z dnia 30 marca 2023 r. (Nr 217/2023) w przedmiocie przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1162;

- postanowieniem Prezydenta RP z dnia 4 lipca 2023 r. powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (Monitor Polski z 2023 r., poz. 817);

- od dnia 8 września 2023 r. SSO w Olsztynie (wręczenie nominacji) - oficjalna strona Prezydenta z dnia 8 września 2023 r.

- członek Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów RP z/s w Krakowie ( pismo do Prezesa SA w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2023 r. - źródło: SA w Białymstoku https://www2.bialystok.sa.gov.pl);

- od dnia 11 marca 2024 r. zawieszony przez Ministra Sprawiedliwości w wykonywaniu funkcji wiceprezesa SO;

- dnia 19 marca 2024 r. Kolegium SO w Olsztynie pozytywnie zaopiniowało wniosek Ministra Sprawiedliwości o odwołanie go z funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego.

Pozytywnie też o odwołanie prezesa Lasoty i wiceprezesa Tomasza Kosakowskiego a także Macieja Nawackiego, Tomasza Koszewskiego i Adama Jaroczyńskiego z wiceprezesów:

- zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2023 r. powołany do Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy MS z siedzibą w Olsztynie (jako przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości) - Dz. Urz. MS z dnia 29 marca 2023 r. poz. 78;

W mediach

2019-03-15 (Rzeczpospolita) : Napoleońska kariera sędziego Marcina Czapskiego - komentuje Wojciech Tumidalski 2019-05-21 (OKO.press) : Prokurator Beata Mik ścigana dyscyplinarnie za pisanie krytycznych tekstów uniewinniona 2023-01-13 (Archiwum Osiatyńskiego) : Prezydent awansował ludzi Ziobry i sędziów z grupy Kasta/Antykasta. Tak wygląda kompromis z UE 2023-07-11 (OKO.press) : Człowiek Ziobry przymusowo przeniósł sędziego Jerkę z Olsztyna. Robi miejsce dla żony Nawackiego? 2024-03-20 (OKO.press) : Frydrych, była zastępczyni Ziobry, traci stanowisko. Bodnar odwołuje 5 prezesów sądów na Śląsku