- urodzona w 1976 r. w Olkuszu

- 2000 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

- od 02 listopada 2000 r. do 30 kwietnia 2001 r. referent prawny w Urzędzie Miejskim w Bukowinie

- od 02 listopada 2001 r. do 09 kwietnia 2003 r. asystent w kancelarii radcy prawnego w Katowicach

- od 2001 r.do 2004 r. odbywała etatową aplikację sadową w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach

- 2004 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem dobrym

- od 04 stycznia 2005 r. do 28 lutego 2005 r. zatrudniona jako doradca prawny w FHPU ,, KEM ‘’ w Dąbrowie Górniczej

- od 16 marca 2005 r do 04 września 2005 r. wykonywała obowiązki asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej

- 05 września 2005 r. mianowana asesorem sadowym w Sadzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej, gdzie początkowo orzekała w II Wydziale Karnym, a od 01 stycznia 2006 r. w I Wydziale Cywilnym

- 05 marca 2009 r. postanowieniem Prezydenta RP powołana na stanowisko sędziego Sadu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, gdzie w dalszym ciągu wykonywała obowiązki w I Wydziale Cywilnym

- z dniem 31 marca 2010 r. zrzekła się urzędu sędziego

- 02 kwietnia 2010 r. powołana na stanowisko notariusza z wyznaczeniem siedziby kancelarii w Jaworznie

- od 01 października 2014 r. prowadziła Kancelarię Notarialna w Dąbrowie Górniczej

- zgłosiła swoją kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej ogłoszone w MP z 2015 r. poz. 1254

-kandydatka otrzymała bardzo dobra ocenę kwalifikacyjną sporządzoną przez sędziego wizytatora Sądu Okręgowego w Katowicach

- 31 maja 2016 r. uchwałą Nr 405/2016 Krajowa Rada Sądownictwa pozytywnie zaopiniowała jej kandydaturę

- 10 października 2016 r. otrzymała z rąk Prezydenta RP nominację na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej

https://t.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/prezydent-wreczyl-akty-powolania-do-pelnienia-urzedu-na-stanowisku-sedziego,7494

- 19 grudnia 2017 r. powołana na stanowisko Prezesa Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej

https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/565029,ktory-sad-ma-najwieksze-zaleglosci-ministerstwo-sprawiedliwosci-podaje-oceny-efektywnosci-pracy-sadow.html

- pełniła i aktualnie pełni obowiązki Zastępca Dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w Ministerstwie Sprawiedliwości

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/departament-kadr-i-organizacji-sadow-powszechnych-i-wojskowych

https://www.kssip.gov.pl/node/9046

https://olsztyn.so.gov.pl/wiceminister-sprawiedliwosci-z-wizyta-w-sadzie-okregowym-w-olsztynie,komunikaty-rzecznika-prasowego,301

https://gdansk.so.gov.pl/oficjalne-przedstawienie-prezesa-oraz-wiceprezesow-sadu-okregowego-w-gdansku,new,mg,271,410.html,644

- jest Zastępcą Przewodniczącego Zespołu do spraw przeciwdziałania mobbingowi i naruszeniom praw osób wykonujących obowiązki zawodowe w sądach powszechnych

(patrz zarządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 12.06.2017 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania mobbingowi i naruszeniom praw osób wykonujących obowiązki zawodowe w sądach powszechnych (Dz.Urz.MS.2017.162 z poź.zm,)

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-resortowe/powolanie-zespolu-do-spraw-przeciwdzialania-mobbingowi-i-naruszeniom-35390133