- urodziła się 17 września 1973 r.

- w 1997 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

- we wrześniu 1999 r. po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, złożyła egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym bardzo dobrym

- 15 października 1999 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej

- 7 stycznia 2002 r. postanowieniem Prezydenta R P z została powołana do pełnienia urzędu sędziego Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. Pracę orzeczniczą wykonywała w Wydziale Karnym

- 24 lutego 2004 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

- od października 2010 r. do lutego 2018 r. pełniła funkcję Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej

- w 2010 r. ukończyła dwusemestralne Studia Podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w 2011 r. dwusemestralne Studia Podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

-od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. była delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie pracowała na stanowisku głównego specjalisty w Departamencie Nadzoru Administracyjnego

- zgłosiła swoją kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Siedlcach ogłoszone w MP z 2018 r. poz. 377

- praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione przez Pana Jerzego Kozaczuka - sędziego Sądu Okręgowego w Siedlcach, który stwierdził, że Pani Małgorzata Makarska daje gwarancje prawidłowego wykonywania funkcji sędziego sądu okręgowego

- 20 września 2018 r . Kolegium Sądu Apelacyjnego w Lublinie pozytywnie zaopiniowało kandydatkę

- 28 września 2018 r. sędzia Makarska uzyskała również poparcie członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Lubelskiej

- 4 grudnia 2018 r uchwałą Nr.610/2018 neoKRS pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pani sędzi do awansu na wyższe stanowisko

- 10 czerwca 2019 r. Prezydent RP wręczył akt powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Siedlcach

https://www.prawo.pl/akty/m-p-2019-612,18869088.html

https://oko.press/sedzia-od-zolnierzy-wykletych-idzie-do-neo-krs-popieraja-ja-beneficjenci-reform-ziobry

https://archiwumosiatynskiego.pl/wpis-w-debacie/do-neo-krs-bis-ida-sedzia-od-rodzinnych-awansow-sedzia-od-kilku-etatow-i-byly-prezes-od-ziobry/