Małgorzata Licbarska

Złożyła podpis na liście: Katarzyna Chmura (2021) .

ur. się dnia 10 maja 1975 r. w Ełku;

SSO w Gdańsku

- w 1999 r. ukończyła studia prawnicze na UG z oceną dobrą;

- aplikacja sądowa w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku zakończona egzaminem sędziowskim w 2002 r. z oceną dobrą;

- od dnia 1 września 2000 r. do dnia 14 maja 2003 r. pracowała w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku jako inspektor;

- z dniem 15 maja 2003 r. mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Gdańsku;

- od dnia 1 lipca 2005 r. przeniesiona na stanowisko asesora w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe;

- postanowieniem Prezydenta RP z dnia 1 lutego 2007 r. powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe (Monitor Polski z 2007 r. Nr 15, poz. 160);

- w latach 2010-2022 była przewodniczącą Wydziału IX Cywilnego Sądu Rejonowego w Gdańsk-Południe;

- od dnia 1 lipca 2022 r. delegowana do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gdańsku -orzekała w I Wydziale Cwilnym;

- zgłosiła się na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 115;

- ocenę kwalifikacji sporządził sędzia SO Przemysław Jasinkiewicz- sędzia wizytator ds. egzekucynych;

- Kolegium Sądu Okręgowego na posiedzeniu w dniu 24 maja 2022 r. oddało za nią 12 głosów "za";

- neoKRS na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2022 r. 17 głosów "za";

- uchwała neoKRS z dnia 28 lipca 2022 r., Nr 764/2022 w przemiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;

- postanowienie Prezydenta RP z dnia 14 listopada 2022 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego;

- nominację odebrała dnia 7 grudnia 2022 r. (Oficjalna strona Prezydenta RP);

- orzeka w I Wydziale Cywilnym