Małgorzata Kanigowska-Wajs

- urodziła się w 1981 roku

- wrzesień 2008 r. zdała egzamin sędziowski

- 03.11. 2008 r.- 31.03.2010 r. asystent sędziego w SO w Warszawie w IV Wydziale Gospodarczym

- 01.04.2010 r. asystent sędziego w SR dla m.st. Warszawy w I Wydziale Cywilnym

- 17.11.2011 rok uchwałą nr 2057/2011 KRS negatywnie zaopiniowała kandydaturę Małgorzaty Kanigowskiej Wajs na stanowisko sędziego w SR dla Warszawy Pragi Północ

(patrz uchwała KRS nr 2057/2011 z dnia 17.11.2011 roku)

- 10.06. 2012r. Postanowieniem Prezydenta RP powołana na stanowisko sędziego w SR dla Warszawy Pragi Południe. Orzekała w V Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, a następnie w I Wydziale Cywilnym

(https://warszawapraga.so.gov.pl/artykul/104/339/prezydent-wreczyl-nominacje-sedziom)

(https://t.prezydent.pl/kancelaria/archiwum/archiwum-bronislawa-komorowskiego/aktualnosci/nominacje/prezydent-wreczyl-nominacje-19-sedziom,19162)

- od 15.03.2016 r. delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości , początkowo główny specjalista w Biurze Ministra, następnie w Wydziale Prawa Cywilnego Departamentu Legislacyjnego i Departamencie Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych

(https://prezentacja.www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/departament-kadr-i-organizacji-sadow-powszechnych-i-wojskowych)

Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych

Dane kierownictwa

Dyrektor: Wojciech Furman
Zastępca Dyrektora: Przemysław Wypych
Zastępca Dyrektora: Mirosława Lalik
Zastępca Dyrektora: Małgorzata Kanigowska - Wajs

- od 10.05.2021 r. Dyrektor Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych

- zastępca przewodniczącego Zespołu do spraw przeciwdziałania mobbingowi i naruszeniom praw osób wykonujących obowiązki zawodowe w sądach powszechnych

( Dziennik Urzędowy MS z dnia 15.11.2021 roku poz. 248)

- zgłosiła swoją kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Warszawie ogłoszone w MP z 2021 r. poz. 512

- sędzia wizytator wydał opinię pozytywną dostrzegając jednocześnie, że kandydatka nie orzekała od marca 2016 r.

- 18.01.2022 r. uchwałą nr 26/2022 neoKRS pozytywnie zaopiniowała kandydaturę

(patrz uchwała neoKRS nr 26/2022 z dnia 18.01.2022 roku)

- 08.06.2022 postanowieniem Prezydenta RP powołana na stanowisko sędziego SO w Warszawie

(https://sip.lex.pl/akty-prawne/mp-monitor-polski/powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-stanowisku-sedziego-19266470)

- objęła funkcje wiceprezesa SO w Warszawie

- 01.04.2023r. Komisarz wyborczy w Ciechanowie

(patrz uchwała PKW nr 16/23 z dnia 27.03.2023 roku)

(https://www.rp.pl/prawnicy/art38268971-ludzie-ziobry-przypilnuja-wyborow-kogo-pkw-powolala-na-komisarza-wyborczego)

- od 28.08.2023r.członek Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku

(patrz uchwała PKW nr 107/2023 z dnia 28.08.2023 roku)

- brała udział jako przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości w komisjach egzaminacyjnych: do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2019 roku, na aplikację radcowską w 2022 roku, 2023 roku,

( patrz: Dz. Urzędowy Ministra Sprawiedliwości z dnia 15.02.2019 r poz. 49)

(https://www.infor.pl/akt-prawny/U06.2022.223.0000164,zarzadzenie-ministra-sprawiedliwosci-w-sprawie-powolania-komisji-egzaminacyjnej-nr-5-do-spraw-aplikacji-radcowskiej-przy-ministrze-sprawiedliwosci-z-siedziba-w-warszawie.html)

(https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-resortowe/powolanie-komisji-egzaminacyjnej-nr-3-do-spraw-aplikacji-radcowskiej-386371400

- 12.02.2024 r. apel warszawskich sędziów okręgowych o odwołanie prezesa i wiceprezesów sądów

(https://www.rp.pl/sady-i-trybunaly/art39821881-sedziowie-najwiekszego-sadu-w-polsce-chca-odwolania-szefow)

(https://archiwumosiatynskiego.pl/wpis-w-debacie/sedziowie-najwiekszego-w-polsce-sadu-w-warszawie-chca-odwolania-prezesa-apeluja-do-bodnara)

(https://oko.press/sedziowie-sadu-okregowego-w-warszawie-chca-odwolania-prezesa)

(https://oko.press/desant-z-krakowa-idzie-po-neo-krs-bis-kolezanka-ziobry-wiceprezeska-od-ziobry-i-szef-neo-krs)

W mediach

2023-04-23 (OKO.press) : Wyborów będą pilnować: prezesi sądów od Ziobry, zwolennicy Piebiaka i neo-sędziowie - powierzenie funkcji Komisarza Wyborczego.