Małgorzata Grzelak

Złożyła podpis na liście: Anna Dalkowska (2022) .

- urodzona w 1964 r.

- w 1993 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim z oceną dobrą.

-w 1996 r. złożyła egzamin sędziowski w Okręgu Sądu Okręgowego w Sieradzu z oceną dobrą.

- w dniu 1.07.1997 r. została mianowana asesorem w Sądzie Rejonowym w Wołominie.

- w dniu 30.11.1998 r. została powołana przez Prezydenta RP na stanowisko SSR w Wołominie.

- w dniu 31.01.2005 r. zrzekła się urzędu sędziego z uwagi na ubieganie się o mianowanie na stanowisko asesora w WSA w Warszawie.

- w dniu 1.02.2005 r. została mianowana asesorem w WSA w Warszawie.

- w dniu26.06.2007 r. została powołana przez Prezydenta RP do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w WSA w Warszawie.

- w okresach: 1.01.2015 r. – 31.08.2016 r.; 1.04.2017 r. – 31.03.2018 r. delegowana do orzekania w Izbie Gospodarczej NSA

- w dniu 8.11.2018 r. pozytywnie zaopiniowana uchwałą neoKRS nr 528/2018 w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w Izbie Gospodarczej ogłoszonym w MP z 2017r. poz.985

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-stanowisku-287627456

- w dniu 3.06.2019r. została powołana przez Prezydenta RP do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w NSA.

https://www.prawo.pl/akty/m-p-2019-694,18876168.html

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/prezydent-wreczyl-nominacje-sedziowskie,7589