Małgorzata Bednarek

Złożyła podpisy na listach: Anna Dalkowska (2022), Leszek Mazur (2022) .

- w latach 1996-1998 odbyła aplikację prokuratorską,

- z dniem 1 listopada 1998 r. została mianowana asesorem Prokuratury Rejonowej w7 Bytomiu, a z dniem 1 listopada 2000 r. została powołana na stanowisko prokuratora tej Prokuratury.

- od 4 lipca 2002 r. do 31 grudnia 2003 r. była delegowana do wykonywania obowiązków służbowych w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach.

- z dniem 1 stycznia 2004 r. została powołana na stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

- 0d 16 stycznia 2006 r. do 10 kwietnia 2008 r. była delegowana do wykonywania obowiązków służbowych w Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej, pełniąc od 16 stycznia 2006 r. do 8 stycznia 2008 r. funkcje Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej.

- z dniem 29 sierpnia 2007 r. została powołana na stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, a z dniem 14 marca 2016 r. została powołana na stanowisko prokuratora Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

- 0d 14 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2018 r. była delegowana do wykonywania obowiązków służbowych w Śląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, pełniąc w tym czasie funkcję naczelnika tego Wydziału.

- z dniem 16 kwietnia 2018 r. objęła stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Prezydialnego w Prokuraturze Krajowej, a z dniem 11 lipca 2018 r. została powołana na stanowisko prokuratora tej Prokuratury.

(https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-prezydentowi-rzeczypospolitej-polskiej-wniosku-o-290387666)

- Współzałożycielka wspierającego Z. Ziobro Stowarzyszenia Prokuratów Ad Vocem.

- 19.09.2018r. powołana przez Prezydenta RP do / zdelegalizowanej później/Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

- Ubiegała się dwukrotnie / bezskutecznie/ o stanowisko Prezesa tej izby.

(https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8335283,prezes-izby-dyscyplinarnej-sn-kandydaci-bednarek-roch-witkowski.html)

- W 2022r. przewodniczyła składowi w Izbie Dyscyplinarnej, który uchylił bezpodstawnie immunitet sędziemu SN Józefowi Iwulskiemu

(https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/18652)

-15 grudnia 2021 roku Izba Dyscyplinarna w składzie byłych prokuratorów: Małgorzata Bednarek, Jarosław Duś; oraz ławnika Marka Molczyka zawiesiła bezterminowo sędziego Macieja Rutkiewicza i obniżyła mu wynagrodzenie o 40 procent. Uznali, że sędzia bezprawnie podważył status Izby Dyscyplinarnej i wcześniejszą decyzję Izby Dyscyplinarnej o uchyleniu immunitetu prokurator od Amber Gold.

(https://oko.press/kolejna-porazka-ziobry-i-jego-ludzi-sedzia-rutkiewicz-z-elblaga-zostal-odwieszony-i-wraca-do-sadu)

- Zadała pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w sprawie wykonywania środków tymczasowych Trybunału Sprawiedliwości UE.

(https://oko.press/izba-dyscyplinarna-podwaza-traktat-unijny-i-chce-by-tk-przylebskiej-to-potwierdzil)

- W lipcu 2022r. po likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN zgłosiła akces przejścia do Izby Karnej i tam orzeka

- Jako pierwszy neosędzia w Sądzie Najwyższym została poddana testowi niezawisłości i niezależności zgodnie z uchwałą trzech izb Sądu Najwyższego w trybie art.29 par.5 ustawy o Sądzie Najwyższym i na tej podstawie SN w składzie pięcioosobowym wyłączył ją od rozpoznania sprawy IIKK 529/22 uznając, że nie spełnia warunków bezstronności i niezawisłości sędziego.

/ postanowienie SN z 27.02.2023r Sygn. akt II KB 10/22 / (https://www.rp.pl/sady-i-trybunaly/art38053601-malgorzata-bednarek-z-izby-karnej-sn-oblala-test-niezaleznosci, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/24845)

W mediach

2019-01-21 (OKO.press) : Oto elita "dobrej zmiany". Lista 127 sędziów i prawników zaproszonych przez KRS na zamkniętą imprezę