Maksymilian Wesołowski

Złożył podpisy na listach: Łukasz Konrad Piebiak (2022), Stanisław Zdun (2022) .