Magdalena Wygonowska

Złożyła podpis na liście: Katarzyna Chmura (2021) .

- urodziła się w 1972 r.

- w 1996 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z oceną dobrą. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie we wrześniu 1999 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą.

- z dniem 20 października 1999 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Ostródzie. Powierzone obowiązki wykonywała w wydziale karnym, ksiąg wieczystych oraz rodzinnym i nieletnich. Od marca 2001 r. do połowy października 2002 r. pełniła funkcję Przewodniczącej Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Morągu.

- z dniem 13 listopada 2002 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Ostródzie i orzekała w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich tego Sądu.

- od lutego 2007 r. pełniła obowiązki, a następnie od września 2007 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

- od 2009 r. wielokrotnie orzekała w Sądzie Okręgowym w Elblągu, każdorazowo w V Wydziale Rodzinnym Cywilnym.

- pozytywnie zaopiniowana uchwałą nr 389/2016 KRS z dnia 30 maja 2016 r. w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na dwa wolne stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Elblągu, ogłoszone w Monitorze Polskim z 31 grudnia 2015 r. pod poz. 1305

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-dwa-wolne-287641877

- w dniu 10 października 2016 roku powołana przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego w SO w Elblągu,

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/prezydent-wreczyl-akty-powolania-do-pelnienia-urzedu-na-stanowisku-sedziego,7494

- w dniu 29.06.2018 Minister Sprawiedliwości powierzył jej wykonywanie obowiązków sędziego dyscyplinarnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/powolania-sedziow-dyscyplinarnych

- aktualnie sędzia SO w Olsztynie, pełni obowiązki sędziego wizytatora w VIII Wydziale Wizytacji

- podpisała apel polskich sędziów w obronie prawa UE

https://oko.press/historyczny-apel-polskich-sedziow-w-obronie-prawa-ue-rekordowe-2008-nazwisk-z-calej-polski