Magdalena Ptak

Złożyła podpis na liście: Katarzyna Chmura (2021) .

urodziła się dnia 24 czerwca 1975 r. we Wrocławiu

SSR w Wałbrzychu

- studia na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Zarządzanie i marketing w zakresie zarządzania jednostkami gospodarczymi ukonćzyła w 1999 r.z oceną dobrą;

- od dnia 6 września 1999 r. do dnia 20 czerwca 2002 r. pracowała w Kancelarii Prawnej I.Kokszys i S-ka, spółce komandytowej z siedzibą we Wrocławiu w dziale postępowania sądowego jako: specjalista d/s postępowania sądowego, szef zespołu kontroli sądowej, asystent radcy prawnego-kierownik zespołu (Kancelaria specjalizowała się w sprawch z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i pracy);

- w latach 1999-2004 była wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu-prowadziła wykłady dla studentów zaocznych i wieczorowych z tematu: "Elementy prawa";

- w 2002 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim z oceną dobry plus;

- od dnia 13 października 2003 r. do dnia 12 stycznia 2007 r. pracowała w Akademii Medycznej we Wrocławiu na stanowisku samodzielnego referenta w dziale prawnym;

- aplikację sądową ukończyła w 2007 r. z oceną dostateczny plus;

- od dnia 28 kwietnia 2008 r. do dnia 30 listopada 2018 r. była zatrudniona w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu jako asystent sędziego, następnie starszy asystent sędziego w Wydziale VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;

- od dnia 1 stycznia 2019 r. zatrudniona w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu na stanowisku referendarza sądowego: w 1/2 wymiaru czasu pracy w Wydziale VII Ksiąg Wieczystych i 1/2 w Wydziale VIII Cywilnym;

- zgłosiła się na wolne stanowisko sędziowskie ogłoszone w Monitorze Polskim z 2019 r., poz. 46;

- ocenę kwalifikacji sporządziła sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy Grażyna Kobus-ocena pozytywna;

- Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Świdnicy uchwałą nr 1 z dnia 22 maja 2019 r. odroczyło opiniowanie kandydatów do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwści Unii Europejskiejpytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny oraz sądy powszechne w przedmiocie wątpliwości związanych z procesem wyłaniania sędziowskich członków KRS;

- Kolegium Sądu Okręgowego w Świdnicy pozytywnie zaopiniowało jej kandydaturę;

- uchwała neoKRS z dnia 9 lipca 2019 r. w przedmiocie przedstawienia Prezydentowi RP wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu ogłoszone w Mnitorze Polskim z 2019 r., poz. 46

- nominację odebrała dnia 17 września 2019 r.

- orzeka w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Wałbrzychu