Magdalena Matwiej

Złożyła podpis na liście: Łukasz Konrad Piebiak (2021) .

2010-2015 - asystent sędziego

od 18.06.2015 - sędzia Sądu Rejonowego w Kołobrzegu

od 17.06.2018 - Prezes Sądu Rejonowego w Kołobrzegu

od 01.04.2019 - delegacja do SO w Koszalinie

awans do Sądu Okręgowego w Koszalinie przy braku poparcia Kolegium Sadu Apelacyjnego – wszystkie głosy przeciw ("Kolegium Sądu Apelacyjnego w Szczecinie na posiedzeniu 9 grudnia 2019 r. nie oddało na Panią Magdalenę Matwiej głosów „za", oddając 6 głosów „przeciw", przy braku głosów „wstrzymujących się");

- brak stanowiska Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji wobec uchwały o nieopiniowaniu kandydatów;

z oceny wizytatora: "...Krótki okres orzekania w sądzie rejonowym, w tym od I lipca 2018 r. w zmniejszonym wymiarze orzeczniczym (czas
spełniający wprawdzie wymóg ustawowy, ale w istocie jedynie równy temu minimum), kategoria spraw dotychczas rozstrzyganych - sprawy typowe, w zdecydowanej większości nieskomplikowane pod względem faktycznym i prawnym, dostrzeżone przy ich rozpoznawaniu uchybienia, przy dodatkowym uwzględnieniu okoliczności, że ogłoszony etat przeznaczony jest do wydziału karnego, ewentualnie wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych, a zatem wydziałów, w których opiniowana nie ma żadnego doświadczenia orzeczniczego, nie pozwalają na pozytywne zaopiniowanie tej kandydatury. Mając powyższe na uwadze sędzia
opiniująca wyraziła pogląd, że Pani sędzia Magdalena Matwiej nie spełnia obecnie kryteriów do powołania jej na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Koszalinie"
. (z uchwały neokrs 385/20 z 11 marca 2020 r.)

OGŁOSZENIE KONKURSU Monitor Polski 2019 poz. 581

UCHWAŁA NEOKRS Nr 385/2020 z dnia 2020-03-11

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RP Nr 1130.36.2020 z dnia 2020-08-05

OGŁOSZENIE NOMINACJI Monitor Polski 2020 poz. 893

WRĘCZENIE NOMINACJI Dnia 2020-10-06

M.P.2020.893
M.P.2020.893