Magdalena Machel

Złożyła podpis na liście: Katarzyna Chmura (2021) .

ur. się dnia 15 lutego w 1978 r. w Gdyni

SSR Gdańsk-Południe

- w 2002 r. ukończyła studia na Uniwersytecie Mikoła Kopernika w Toruniu z oceną bardzo dobrą;

- od dnia 6 stycznia 2003 r. do 14 kwietnia 2006 r. zatrudniona była w Kancelarii Radcy Prawnego Ryszarda Stopy jako młodszy specjalista ds. prawnych;

- aplikacja sądowa zakończona egzaminem sędziowskim we wrześniu 2007 r.-ocena dobry plus;

- od dnia 2 maja 2006 r. asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;

- zgłosiła się na wolne stanowisko sędziowskie ogłoszone w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 554

- kolegium SO w Gdańsku w dniu 8 stycznia 2014 r. - 8 głosów "za";

- Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku w dniu 13 stycznia 2014 r. : 22 głosy "za", 71 "przeciw" ;

- KRS na posiedzeniu w dniu 18 marca 2014 r. 16 głosów "za";

- uchwała KRS z dnia 18 marca 2014 r. w przedmiocie przedstawienia wniosku o powłołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 554;

- otrzymala nominację dnia 17 września 2014 r. (Oficjana strona Prezydenta RP);

- zgłosiła się na wolne stanowisko w Sądzie Okręgowym w Gdańsku ogłoszone w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 134;

- wobec cofnięcia wniosku neoKRS w dniu 9 września 2021 r. umorzyła postępowanie uchwałą nr 1141/2021 z dnia 7 września 2021 r.

- od dnia 28 marca 2022 r. orzeka w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych