Magdalena Drobnik-Otręba

Złożyła podpisy na listach: Katarzyna Chmura (2021), Katarzyna Chmura (2022) .

ur. w 1978 r. w Kaliszu sędzia SR Gdańsk-Południe w Gdańsku

- ukończyła studia w 2002 r. na UG z oceną bardzo dobrą;'

- aplikacja sądowa ukończona w 2005 r. - egzamin sędziowski złożyła z oceną dobrą;

- od dnia 3 stycznia 2006 r. do dnia 12 maja 2006 r. była asystentem sędziego w SR w Gdyni;

- od dnia 15 maja 2006 r. referendarz sądowy w SR Gdańsk-Południe w Gdańku;

- do 31 grudnia 2009 r. była referendarzem w VII Wydziale Grodzkim SR Gdańsk-Południe w Gdańsku;

- od dnia 1 stycznia 2010 r. referendarz w Sekcji d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w IX Wydziale Cywilnym SR Gdańsk-Południe w Gdańsku;

- od dnia 13 sierpnia 2012 r. referendarz sądowy w XII Wydziale Cywilnym i Sekcji d/s egzekucyjnych XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku;

- zgłosiła się na wolne stanowisko sędziowskie w SR Gdańsk-Południe w Gdańsku ogłoszone w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 974;

- uzyskała pozytywną opinię sędziego wizytatora ds. cywilnych sędziego SO Teresy Karczyńskiej-Szumilas;

- Kolegium SO głosowało: 6 głosów "za", brak głosów "przeciw" i "wstrzymujach się", Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu SO w Gdańsku oddało 47 głosów "za" i 35 "przeciw".

- uchwała nr 432/2014 KRS z dnia 6 listopada 2014 r. w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku;

- postanowienie Prezydenta RP z dnia 7 maja 2015 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego;

- wręczenie nominacji dnia 9 czerwca 2015 r. (Kwartalnik KRS nr 3 z 2015 r. str. 56, Dziennik Gazeta Prawna z 9 czerwca 2015 r.);

-orzeka w V Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

- w 2011 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego w Szkole Głównej i Handlowej w Warszawie (jednosemertralne);