Maciej Ozga

Złożył podpis na liście: Ewa Łąpińska (2022) .