ur. 20 grudnia 1975 r. w Olsztynie,

- w 1999 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

- po odbyciu etatowej aplikacji sądowej złożył egzamin sędziowski w 2002 r.

- w dniu 01 lipca 2002 r. mianowany asesorem w Sądzie Rejonowym w Szczytnie.

- postanowieniem Prezydenta RP z dnia 10 listopada 2005 r. powołany na stanowisko sędzia Sądu Rejonowego w Szczytnie.

- z dniem 27 października 2007 r. przeniesiony na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, gdzie orzekał początkowo w II Wydziale Karnym. Od dnia 25 listopada 2013 r. orzekał w Wydziale V Gospodarczym,

- w dniu 21 lutego 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie obronił pracę doktorską: „Wyzysk, Studium karnomaterialne i kryminologiczne” i uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Był adiunktem w Katedrze Postępowania Cywilnego i Ochrony Prawnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

- od grudnia 2017 r. do grudnia 2021 r. Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie (I kadencja). W grudniu 2021 r. powołany na stanowisko prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie na drugą czteroletnią kadencję,

- Uchwałą Sejmu RP z dnia 06 marca 2018 r. wybrany w składa Krajowej Rady Sądownictwa. W toku procedury zgłoszeniowej kandydatów poparł swoją własną kandydaturę na członka KRS. W czasie tej kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji do spraw nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych, odpowiedzialnego za wdrożenie systemu nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych w wymiarze sprawiedliwości,

- Uchwałą Sejmu RP z 12 maja 2022 r. został ponownie wybrany w skład Krajowej Rady Sądownictwa na czteroletnią kadencję, która rozpoczęła się 13 maja 2022 r. Od 24 maja 2022 r. pełni funkcję członka Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa. Poza tym pełni funkcję Przewodniczącego Komisji ds, wizytacji i lustracji oraz pełnomocnika ds. spraw nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych w wymiarze sprawiedliwości,

- z dniem 19 marca 2024 r. odwołany przez Ministra Sprawiedliwości z funkcji prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie

W mediach

2021-01-30 : „Jastrzębie” przegrały walkę o władzę nad nową KRS. Opisujemy walkę frakcji w upolitycznionej Radzie 2022-04-21 (OKO.press) : Piebiak poleca "utłuc kaściaka". Rzecznik Radzik zamawia donos na Żurka [ŚLEDZTWO OKO.press i ONETU] 2022-05-22 (OKO.press) : "To bydlak", "qtasina", "Amerykańce nas z mośkami wydupczyc chcą" - oto język sędziów z Kasty/Antykasty - uczestnik grupy hejterskiej "Kasta/antykasta" według przekazów medialnych 2023-07-11 (OKO.press) : Człowiek Ziobry przymusowo przeniósł sędziego Jerkę z Olsztyna. Robi miejsce dla żony Nawackiego?