ur. 19 marca 1973 r.

- absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

- w 1999 zdał egzamin sędziowski, następnie został asesorem w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,

- Od 20 marca 2003 r. został powołany przez Prezydenta RP na sędziego, orzekał w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,

- W latach 2006–2011 i 2016–2018 był delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, był głównym specjalistą w Departamencie Organizacyjnym oraz pełnomocnikiem ministra w postępowaniach przed sądami, w 2016 r. podczas delegacji w Departamencie Legislacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości

- od 01 stycznia 2006 r. sędzia w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,

- W latach 2012–2013 sprawował funkcję prezesa klubu sportowego Tarnovia Tarnów,

- w lutym 2018 powołany na prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy- Śródmieścia w Warszawie, od 07 lutego sędzia ww. sądzie,

- w 2015 r. obronił na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku pracę doktorską z zakresu historii prawa, był nauczycielem akademickim, prowadził wykłady dla aplikantów oraz w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury,

- 6 marca 2018 został wybrany uchwałą Sejmu w skład Krajowej Rady Sądownictwa na czteroletnią kadencjęz rekomendacji klubu Kukiz 15. W dniu 27 kwietnia 2018 r. zasiadł w prezydium KRS i objął funkcję jej rzecznika prasowego,

- 14 stycznia 2021 r. został odwołany z funkcji rzecznika prasowego KRS i członka prezydium Rady, zakończył zasiadanie w KRS w 2022 r. w związku z upływem kadencji,

- w lutym 2022 r. przestał być prezesem Sądu Rejonowego dla Warszawy- Śródmieścia w Warszawie, obecnie orzeka w V Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie.

publikacje:

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1759812,1,maciej-mitera-modelowy-sedzia-dobrej-zmiany.read

https://oko.press/modelowy-sedzia-dobrej-zmiany-ulaskawia-aktywistow-mitera

W mediach

2018-02-06 (MS.gov.pl) : objęcie funkcji Prezesa Sądu Rejonowego 2018-03-06 (polsatnews.pl) : "Warunkiem poparcia Kukiz’15 dla sędziów do KRS było to, że będą popierać nasze postulaty" 2019-06-10 (Onet.pl) : Członkini nowej KRS chce awansować. Wizytator jej pracę ocenia jako "dyskwalifikującą" 2021-01-30 : „Jastrzębie” przegrały walkę o władzę nad nową KRS. Opisujemy walkę frakcji w upolitycznionej Radzie 2022-04-21 (OKO.press) : Piebiak poleca "utłuc kaściaka". Rzecznik Radzik zamawia donos na Żurka [ŚLEDZTWO OKO.press i ONETU] 2022-05-22 (OKO.press) : "To bydlak", "qtasina", "Amerykańce nas z mośkami wydupczyc chcą" - oto język sędziów z Kasty/Antykasty - uczestnik grupy hejterskiej "Kasta/antykasta" według przekazów medialnych 2024-06-03 (OKO.press) : Afera hejterska: Prokuratura ma 200 tys. maili. Hejterskie konto KastaWatch jest z resortu Ziobry