Maciej Helmin

Złożył podpis na liście: Katarzyna Chmura (2021) .

ur. się dnia 8 maja 1973 r. w Gdyni

podpisał listę poparcia dla Katarzyny Chmury w 2021 r. i był jej pełnomocnikiem

- w 1997 r. ukończył studia prawnicze na UG z oceną dobrą;

- od dnia 23 października 1997 r. do dnia 30 kwietnia 1998 r. był zatrudniony w ZMCH POLSKA YMCA Ognisko w Gdyni jako asystent programowy;

- od dnia 22 października 1999 r. do dnia 28 lutego 2007 r. pracował w charakterze inspektora, a następnie specjalisty w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji;

- w latach 2000-2005 współpracował z Kancelariami Radców Prawnych Brodecki, Frymark, Rubaszewski w Gdyni;

- w latach 2004-2007 aplikacja sądowa w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku;

- wrzesień 2007 r. egzamin sędziowski z łączną oceną dobrą;

- od dnia 1 maja 2007 r. do dnia 17 kwietnia 2009 r. pracował w Polskim Związku Unihokeja w charakterze księgowego;

- z dniem 20 kwietnia 2009 r. powołany przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Malborku - w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim;

- w czerwcu 2013 r. pozytywnie zaopiniowany przez KRS - uchwała z dnia 17 czerwca 2013 r. w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie od pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Malborku;

- z dniem 13 września 2013 r. powołany przez Prezydenta RP na urząd sędziego w Sądzie Rejonowym w Malborku - wręczenie nominacji dnia 19 września 2013 r.

- orzekał w Wydziale IV Pracy i Wydziale I Cywilnym;

- od dnia 20 czerwca 2016 r. do dnia 19 czerwca 2018 r. zastępca przewodniczącego Wydziału IV Pracy;

- od dnia 28 września 2018 r. do dnia 1 października 2019 r. przewodniczący Wydziału I Cywilnego SR w Malborku;

- od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r. Przewodniczący Wydziału IV Pracy;

- Prezes Sądu Rejonowego w Malborku od dnia 6 czerwca 2018 r. do dnia 5 czerwca 2022 r.;

- od dnia 22 sierpnia 2022 r. do dnia 27 listopada 2022 r. zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku ;

- decyzją Ministra Sprawiedliwiści z dnia 16 listopada 2022 r. delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Słupsku - do dnia 20 listopada 2023 r., delegacja przedłużona bezterminowo;

- uchwała neo-KRS z dnia 29 marca 2023 r. nr 206/2023 r. w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Słupsku, ogłoszonym w Monitorze polskim z 2022 r., poz. 846;

Załącznik PDF

19 czerwca 2024 Prezydent RP wręczył M. Helminowi akt powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

- członek Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku (brak dokładnych danych od kiedy do dnia 7 czerwca 2022 r. - z rejestru zmian na stronie BIP Sądu Okręgowego w Gdańsku wynika, że od dnia 8 czerwca 2022 r. członkiem kolegium był Bartosz Bystrek p.o. Prezesa SR w Malborku);

dodatkowe kwalifikacje i doskonalenie zawodowe:

- w 2000 r. ukończył studia na UG - socjologię - uzyskując tytuł magistra;

- studia podyplomowe:

- w 2002 r. na UG z zakresu rachunkowości i finansów,

- w 2014 r. na Uniwersytecie Łódzkim z zakresu prawa konstytucyjnego,

- w 2017 r. w Wyższej Szkole Handlu i Usług z zakresu Executive Master of Business Administration;

-od dnia 1 października 2019 r. pracuje jako asystent w Akademii Pomorskiej w Słupsku w Instytucie Prawa i Administracji - prowadzi zajęcia zakresu prawa pracy i postępowania cywilnego;

- ma certyfikat księgowego nr 8324/2004 wydany przez Ministra Finansów w 2004 r. uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;

- październik 2021 r. - wystąpił z referatem "Przemiany ustrojowe ochrony prawa pracowników w Polsce w latach 1944-1956" na kolokwium polsko-gruzińskim;

- udział w konferencji naukowej "Wielcy kodyfikatorzy i wielkie kodyfikacje w 250 rocznicę urodzin Michaiła Speranskiego z referatem "X tom Zbioru Praw Cesarstwa Rosyjskiego w województwach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym";

- autor, współautor publikacji:

"U początków funkcjonowania sądownictwa polskiego na Żuławach i Powiślu po II wojnie śwaitowej. Sąd Grodzki w Malborku" - Prawo i więź nr 34 w 2020 r.;

"Wielkopolanin z urodzenia, Pomorzanin z wyboru. Józef Tatarczyk wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańku w latach 1956-1974. Przyczynek do historii pomorskiego wymiaru sprawiedliwości po 1945 roku" - Prawo i więź nr 2 w 2022 r.;

"Organizacja i funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości w powiecie tczewskim i starogardzkim w latach 1945-1950. Przyczynek do dziejów wymiaru sprawiedliwości" - Biuletyn Stowarzyszenia Abs. i Przyjaciół W.Prawa KUL t. 21 nr 21 w 2021 r.;

- rozprawa doktorska pt: "Historycy prawa Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i ich działalność w okresie 1919-1953", obrona dnia 2 czerwca 2023 r.

- uchwałą nr 13/2023 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku z dnia 2 czerwca 2023 r. nadano mu tytuł doktora w dziedzinie nauki społeczne w dyscyplinie nauki prawne; rozprawa doktorska uznana za wyróżniającą ( uchwała nr 14/2023 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku z dnia 2 czerwca 2023 r. ) źródło: Uniwersytet Pomorski w Słupsku https://pia.upsl.edu.pl )

- pełni obowiązki (01.07.2024r.) Zastępcy Dyrektora ds. nauki Instytutu Prawa i Administracji Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku

zgłoszenie kandydatki (Katarzyna Chmura) do neo-KRS

neo-KRS 2021 - dokumenty

Załącznik PDF

neo-KRS 2021 - zgłoszenie kandydata

neo-KRS 2021 - zgłoszenie kandydata

dnia 8 marca 2021 r. przedstawił opinię o Katarzynie Chmurze-kandydatce do neo-KRS - pismo do Elżbiety Witek z dnia 8 marca 2021 r. - Sejm

W mediach

2018-07-06 (MalborkNaszemiasto) : Sąd Rejonowy w Malborku z nowym kierownictwem. Minister sprawiedliwości wyznaczył prezesa i zatwierdził jego zastępcę 2021-05-17 (OKO.press) : PiS nie wybierze do nowej KRS Łukasza Piebiaka, byłego zastępcy Ziobry. Poprze sędzię z Malborka 2022-06-01 (MAlborkNaszemiasto) : Malbork. Władzom Sądu Rejonowego kończy się kadencja. Jak minęły cztery lata w malborskim wymiarze sprawiedliwości? 2022-08-31 (Wp.pl) : Szokująca decyzja nominata Ziobry. Awans sędziego ze sprawą o mobbing 2022-08-31 : "Krystaliczne" kadry władzy. Za dyscyplinę sędziów odpowiadać będą: oskarżany o antysemityzm i mobber 2022-09-01 : Piotr Schab powołuje mobbera na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych w Gdańsku. Oświadczenie sędziów Sądu Rejonowego w Malborku 2022-09-01 (Rzeczpospolita) : Sędziowie nie chcą awansu byłego prezesa, któremu zarzucają mobbing