Łukasz Roszkowski

Złożył podpisy na listach: Leszek Mazur (2022), Paweł Styrna (2022) .

M.P.2019.13
M.P.2019.13