od 2 czerwca 2003 r asesor sądowy - pełnił czynności sędziowskie w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie. Orzekał w XIV Wydziale Gospodarczym;

od 1 maja 2005 r. Zastępca Przewodniczącego tego Wydziału;

od 10 stycznia 2006 r. do 1 maja 2011 r. Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie;

24 maja 2007 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie;

od 10 maja 2009 r. do 9 listopada 2010 r. delegowany przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia czynności sędziego w XVII Wydziale Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sądu Okręgowego w Warszawie;

od 15 grudnia 2010 r. do 9 kwietnia 2012 r. delegowany przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia czynności sędziego w XX Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie;

od 11 kwietnia 2012 r. orzekał w IX Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie;

od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. delegowany przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości - wykonywał obowiązki głównego specjalisty w Wydziale Sądów Powszechnych - Gospodarczym i Rejestrów Sądowych Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości;

od 23 listopada 2015 r. do 20 sierpnia 2019 r. był delegowany przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, w którym zajmował stanowisko Podsekretarza Stanu;

od 7 czerwca 2020 r. delegowany przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia czynności administracyjnych w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości.

(z uchwały neokrs nr 545/2021 z dnia 14 maja 2021 r. rekomendującej do pełnienia urzędu na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego - w Izbie Ogólnoadministracyjnej, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2020 r., poz. 831)

we wrześniu 2018 r. wszedł w skład Zespołu do spraw czynności Ministra Sprawiedliwości podejmowanych w postępowaniach dyscyplinarnych sędziów i asesorów sądowych.

Mimo rekomendacji wynikającej z uchwały neokrs nr 545/2021, Prezydent RP nie powołał go dotychczas na wskazane stanowisko sędziego.

Ubiegał się również o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 340 – uchwałą neokrs nr 763/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. nie przedstawiono Prezydentowi RP wniosku o powołanie na stanowisko sędziego

Sędzia a formacja polityczna:

Zawartość zewnętrzna. Wczytując odtwarzacz akceptujesz warunki korzystania z serwisu YouTube.

---

udział w represjonowaniu sędziów:

ustalenia Raportu "Wymiar sprawiedliwości pod presją. Represje jako metoda walki o przejęcie kontroli nad władzą sądowniczą i prokuraturą w Polsce w latach 2015-2023.":

Raport - str. 271-274
Raport - str. 271-274

Ł.Piebiak: o roli i pozycji władzy sądowniczej, kaście, sędziokracji...

Zawartość zewnętrzna. Wczytując odtwarzacz akceptujesz warunki korzystania z serwisu YouTube.

szerzej por.: Raport jw.

Raport - str. 478
Raport - str. 478

Komisja Sejmowa - Piebiak vs. Lubnauer. Poszło m. in. o nazwanie STRASZNĄ KREATURĄ:

Zawartość zewnętrzna. Wczytując odtwarzacz akceptujesz warunki korzystania z serwisu YouTube.

W mediach

2018-02-11 (wp.pl) : Łukasz Piebiak usunięty z "Iustitii". To ostateczna decyzja. 2019-08-19 (Onet.pl) : Śledztwo Onetu. Farma trolli w Ministerstwie Sprawiedliwości, czyli "za czynienie dobra nie wsadzamy" 2019-08-20 (Gazeta Prawna) : Łukasz Piebiak podaje się do dymisji. "Byłem ofiarą hejtu. Wnoszę pozew przeciwko redakcji Onet" 2019-08-28 (OKO.press) : Co minister Piebiak polubił na FB? Alt-Right, szyderstwa z opozycji, antyukraińskie i prokremlowskie portale 2019-08-29 (Wp.pl) : Tajna komórka "wsparcia medialnego" w Ministerstwie Sprawiedliwości 2019-09-26 (RMF24) : Jak sędzia Cichocki zabiegał u szefa KRS o posadę dla sędziego Szmydta [POSŁUCHAJ AUDIO] 2021-01-30 : „Jastrzębie” przegrały walkę o władzę nad nową KRS. Opisujemy walkę frakcji w upolitycznionej Radzie 2021-02-24 (OKO.press) : Prezydent hurtowo awansuje współpracowników resortu Ziobry. Zastępczyni ministra trafiła aż do NSA 2021-05-17 (OKO.press) : PiS nie wybierze do nowej KRS Łukasza Piebiaka, byłego zastępcy Ziobry. Poprze sędzię z Malborka 2021-05-17 (OKO.press) : PiS nie wybierze do nowej KRS Łukasza Piebiaka, byłego zastępcy Ziobry. Poprze sędzię z Malborka 2022-04-21 (OKO.press) : Piebiak poleca "utłuc kaściaka". Rzecznik Radzik zamawia donos na Żurka [ŚLEDZTWO OKO.press i ONETU] 2022-05-20 (OKO.press) : Dziś obrona doktoratu Łukasza Piebiaka. Praca "skromnej objętości", promotorem kolega ze studiów. 2022-05-22 (OKO.press) : "To bydlak", "qtasina", "Amerykańce nas z mośkami wydupczyc chcą" - oto język sędziów z Kasty/Antykasty - uczestnik grupy hejterskiej "Kasta/antykasta" według przekazów medialnych 2023-03-23 (Gazeta Prawna) : PiS wycofał rekomendację dla Piebiaka i Dudzicza do KRS 2024-01-12 (MS.gov.pl) : odwołanie z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości 2024-04-18 (OKO.press) : Zwrot w aferze hejterskiej. Śledztwo przejmuje prokuratura regionalna, będzie zespół śledczy 2024-05-09 (Onet.pl) : Szefowa KRS oskarża poprzednika o promowanie Tomasza Szmydta. Jest odpowiedź: to Piebiak dzwonił 2024-06-03 (OKO.press) : Afera hejterska: Prokuratura ma 200 tys. maili. Hejterskie konto KastaWatch jest z resortu Ziobry