Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2009 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Katowice- Zachód w Katowicach.

Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach. Orzeka w III Wydziale Karnym Sądu Rejonowego Katowice- Zachód w Katowicach.