Lucyna Anna Jabłońska

Złożyła podpisy na listach: Grzegorz Furmankiewicz (2018), Rafał Puchalski (2018) .