Lidia Świerdza

Złożyła podpisy na listach: Leszek Mazur (2018), Ewa Łąpińska (2018) .