Lidia Barbara Bizior

Złożyła podpis na liście: Zbigniew Łupina (2018) .