- urodzony 1971 roku

- profesor na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego i Finansowego, Kierownik Sekcji Nauk Społecznych Szkoły Doktorskiej UJK w Kielcach.

- od 1.06.06 r. – pełnił obowiązki Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kraśniku.

- od 1.04.2007 r. – pełnił funkcję I zastępcy Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

- 0d 30.12.2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie.

- od 1.03.2017 r. do 6.05.2020 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

- dnia 6.05.2020 r. na wniosek NeoKRSz dnia 10.12.2019 r. powołany przez Prezydenta RP na stanowisko Sędziego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Leszek_Bielecki

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/powolania-do-pelnienia-urzedu-sedziego-sadu-najwyzszego,7632

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/dyscyplinarka-dla-prezesa-prusinowskiego-i-oskarzenie-prof,520559.html

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/pytanie-o-niezaleznosc-sedziow-holenderskich-od-politykow,522011.html

https://sd.ujk.edu.pl/o-szkole/wladze/