Leon Miroszewski

urodził się 8 grudnia 1958 r.
W latach 1986-1990 wykonywał zawód radcy prawnego.

1 stycznia 1991 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy, w którym od 1992 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Wydziału Pracy. W 1998 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Szczecinie, w którym orzekał w Wydziale Gospodarczym,

od 2001 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego.

Od 2009 r. pełnił urząd sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie, orzekając w VIII Wydziale Gospodarczym.

2014-2017 był wielokrotnie delegowany do pełnienia czynności sędziego w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

Od 2018 r. jest delegowany do pełnienia czynności sędziego w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ocenę kwalifikacji kandydata sporządził sędzia Sądu Apelacyjnego i wizytator ds. cywilnych. Zdaniem opiniującego, w płaszczyźnie merytorycznej orzeczeń wydawanych przez kandydata, „brak jest podstaw do formułowania takich zastrzeżeń, które przemawiałyby przeciwko wykonywaniu przez Pana Sędziego pracy orzeczniczej w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie”. Sędzia wizytator przedstawił ponadto szereg zastrzeżeń pod adresem sprawności i efektywności czynności podejmowanych przez kandydata i organizowania pracy przy rozpoznawaniu spraw.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Szczecinie na posiedzeniu 1 października 2018 r. zaopiniowało pozytywnie kandydaturę Pana Leona Miroszewskiego, który uzyskał 3 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 2 głosy „wstrzymujące się”. Na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Szczecińskiej 5 października 2018 r. kandydat ten otrzymał 31 głosów „za”, 36 głosów „przeciw” i 5 głosów „wstrzymujących się”.

Po wycofaniu się konkurenta był jedynym kandydatem na jedno wole miejsce

z uchwały neokrs nr 629/2018

SĄD Sąd Apelacyjny w Szczecinie sędzia

OGŁOSZENIE KONKURSU Monitor Polski 2018 poz. 323

UCHWAŁA NEOKRS Nr 629/2018 z dnia 2018-12-12

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RP Nr 1130.7.2019 z dnia 2019-02-04

OGŁOSZENIE NOMINACJI Monitor Polski 2019 poz. 245

WRĘCZENIE NOMINACJI Dnia 2019-02-20

Załącznik PDF

W mediach

2016-02-24 (Ordo Iuris) : Prelegenci konferencji organizowanej przez Ordo Iuris „Biegły w polskim systemie prawnym: pomocnik sądów czy rzeczywisty autor wyroków? Weryfikacja metodologii opiniowania przez organy postępowań karnych i cywilnych”