Krzysztof Tarapata

Złożył podpis na liście: Stanisław Zdun (2022) .