Krzysztof Rataj

Złożył podpis na liście: Jarosław Dudzicz (2018) .

Od 24.04.2009 r. sędzia w Sądzie Rejonowym w Słubicach, II Wydział Karny