Krzysztof Adam Kamiński

Złożył podpis na liście: Rafał Puchalski (2018) .