Krystyna Darmoń

Złożyła podpis na liście: Dagmara Pawełczyk-Woicka (2018) .

od 1 grudnia 1996 r. asesor sądowy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie. Orzekała w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich oraz w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych.

25 stycznia 1999 r. sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie. Początkowo orzekała w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych, a od czerwca 2004 r. w I Wydziale Cywilnym tego Sądu.

Od czerwca 2017 r. jest delegowana do orzekania w Sądzie Okręgowym w Krakowie, wykonuje obowiązki w XI Wydziale Cywilnym-Rodzinnym.

2019-02-14 - uchwała neokrs nr 195/2019 - nie przedstawiono do powołania kontrkandydatów: Marcina Hałgasa, Marzeny Lewickiej,Ewy Ługowskiej, Mikołaja Sieniawskiego, Cezarego Tarachy, Lidii Wojak, Agnieszki Zwęglińskiej-Wójcik

2020-06-02 - powołana na stanowisko sędziego SO w Krakowie - M.P.2020.605

pełniła obowiązki członka komisji egzaminacyjnych

Załącznik PDF

Załącznik PDF


W mediach

2021-07-30 (Onet.pl) : "Dobra zmiana" czy przypadek? Szkolna koleżanka Ziobry i 28 zawrotnych karier