Kornel Daniel Łaszkiewicz

Złożył podpis na liście: Zbigniew Łupina (2018) .