Konrad Dul

Złożył podpisy na listach: Zbigniew Łupina (2018), Łukasz Konrad Piebiak (2021) .