Kinga Wochna

Złożyła podpis na liście: Jarosław Dudzicz (2018) .

- we wrześniu 2004 r. złożyła egzamin sędziowski po odbyciu aplikacji sądowej pozaetatowej w okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim.

-w latach 2004-2005 pracowała w: Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim (od 15 października 2004 r. do 31 lipca 2005 r.) oraz Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim (od 17 sierpnia 2005 r. do 31 sierpnia2005 r.) na stanowisku referenta-stażysty.

- z dniem 1 września 2005 r. mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim decyzją Ministra Sprawiedliwości,

- z dniem 1 grudnia 2005 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Słubicach,

orzekała w I Wydziale Cywilnym.

- postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2009 r. powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, w którym orzekała w X Wydziale Cywilnym.

- w latach 2009-2017 odbywała jednodniowe delegacje do pełnienia obowiązków orzeczniczych w V Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim i decyzją Ministra Sprawiedliwości od 17 września 2018 r. delegowana do orzekania w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim.

- od 26 maja 2020 r. powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, następnie orzekała w Wydziale V Cywilnym Odwoławczym i została powołana na funkcję wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim,

- w dniu 24 kwietnia 2024 r. Minister Sprawiedliwości wszczął procedurę odwołania sędzi ze stanowiska wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

OGŁOSZENIE KONKURSU

Monitor Polski 2018 poz. 1048

UCHWAŁA NEOKRS

Nr 722/2019 z dnia 2019-07-23

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RP

Nr 1130.56.2019 z dnia 2019-11-29

OGŁOSZENIE NOMINACJI

Monitor Polski 2020 poz. 23

WRĘCZENIE NOMINACJI

Dnia 2020-05-26

W mediach

2024-04-24 (OKO.press) : Bodnar dymisjonuje członków neo-KRS w sądach: prezesa Dudzicza w Gorzowie i Jaskulskiego w Poznaniu