Katarzyna Walewska

Złożyła podpis na liście: Katarzyna Chmura (2021) .

ur. się w 1974 r. w Gdyni

- postanowieniem z dnia 30 maja 2005 r. Prezydent RP powołał ją do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w Sądzie Rejonowym w Gdańsku (Monitor Polski z 2005 r. Nr 39, poz. 522);

- nominację odebrała dnia 29 czerwca 2005 r. (oficjalna strona Prezydenta RP https://www.prezydent.pl>nominacja);

- orzeka w I Wydziale Cywilnym;

- Przewodnicząca Wydziału