Katarzyna Nikodem

Złożyła podpisy na listach: Marek Jaskulski (2018), Teresa Kurcyusz-Furmanik (2018) .