Urodziła się w 1975 r. w Szczecinie.

W 1999 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim.

Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie złożyła w kwietniu 2002 r. egzamin sędziowski.

W latach 2002-2006 zajmowała stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Szczecinie.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 23 marca 2006 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Szczecinie, a z dniem 1 sierpnia 2006 r. przeniesiona, na własny wniosek, na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, w którym przydzielona była do orzekania kolejno w: III Wydziale Karnym, I Wydziale Cywilnym, III Wydziale Karnym, IV Wydziale Karnym.

Z dniem 15 czerwca 2009 r. została delegowana do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, w którym pełniła obowiązki głównego specjalisty, a następnie Naczelnika Wydziału w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji. Od 27 października 2010 r. pełniła obowiązki głównego specjalisty w Departamentach: Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego oraz Prawa Karnego. Z dniem 11 czerwca 2018 r. pełniła obowiązki głównego specjalisty w Departamencie Legislacyjnym Prawa Karnego. Od maja 2015 r. była przedstawicielem Polski we Wspólnym Organie Nadzorczym (JSB) do spraw ochrony danych osobowych w Eurojust (Europejska Jednostka Współpracy Sądowej).

W konkursie na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego Warszawa- Praga Południe ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 291 ocenę kwalifikacji Pani Katarzyny Naszczyńskiej sporządziła Pani Agnieszka Wojciechowska-Langda - sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Opiniująca stwierdziła, że na podstawie analizowanych spraw i w świetle opinii wydanej przez Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości nie można kwestionować merytorycznych kwalifikacji kandydatki, jednak zastrzeżenia budziło jej dotychczasowe doświadczenie orzecznicze. Praktyka orzecznicza kandydatki wynosiła jedynie siedem lat, mimo że łącznie z asesurą legitymuje się szesnastoletnim okresem pracy, albowiem od 2009 r. była delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości i od tego czasu nie orzekała. Dziewięcioletnia przerwa w wykonywaniu zawodu sędziego według oceniającej negatywnie wpływała na praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków orzeczniczych. Opiniująca stwierdziła, że nie może pozytywnie zaopiniować sędzi z uwagi na brak wystarczającego doświadczenia praktycznego. Opiniującą za niewystarczającą uznała dotychczasową siedmioletnią praktykę orzeczniczą kandydatki, wykonywaną w zupełnie odmiennych realiach, bowiem nie daje ona wystarczającej podstawy do ubiegania się o stanowisko sędziego sądu okręgowego. Opiniująca przyznała kandydatce ocenę negatywną.

Pani Katarzyna Naszczyńska uzyskała rekomendację zespołu NeoKRS mimo negatywnej oceny kwalifikacji, zdaniem zespołu w dokumencie tym niesłusznie pominięty został dorobek prawniczy kandydatki wypracowany w trakcie pracy nad zagadnieniami prawnymi będącymi między innymi przedmiotem badania przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejski Trybunał Praw Człowieka, co świadczyło o wysokich kwalifikacjach prawniczych tej kandydatki wyróżniających ją na tle kontrkandydatów.

Minister Sprawiedliwości odwołał Katarzynę Naszczyńską z delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości z dniem 12 stycznia 2024 r.

Obecnie przydzielona do orzekania w VI Wydziale Karnym Odwoławczym w Sądzie Okręgowym Warszawa- Praga w Warszawie

OGŁOSZENIE KONKURSU

Monitor Polski 2018 poz. 291

UCHWAŁA NEOKRS

Nr 782/2019 z dnia 2019-07-26

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RP

Nr 1130.17.2020 z dnia 2020-05-04

OGŁOSZENIE NOMINACJI

Monitor Polski 2020 poz. 540

WRĘCZENIE NOMINACJI

Dnia 2020-05-26

W mediach

2019-01-21 (OKO.press) : Oto elita "dobrej zmiany". Lista 127 sędziów i prawników zaproszonych przez KRS na zamkniętą imprezę 2024-01-12 (MS.gov.pl) : odwołanie z delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości