Katarzyna Kokosza-Wąsik

Złożyła podpisy na listach: Ewa Łąpińska (2018), Ewa Łąpińska (2022) .