Katarzyna Fornal-Ciąćka

Złożyła podpisy na listach: Katarzyna Chmura (2021), Katarzyna Chmura (2022) .

ur. się dnia 20 grudnia 1980 r. w Rzeszowie

SSR Gdańsk-Południe w Gdańsku

podpisała listę poparcia dla Katarzyny Chmury w 2021 r. i w 2022 r.

- w 2005 r. ukończyła studia na UG z wynikiem bardzo dobrym;

- od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 31 marca 2004 r. była zatrudniona w Kancelarii Radcy Prawnego Marii Styp-Rekowskiej w Gdańsku jako asystent radcy prawnego:

- od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października 2005 r. pracowała jako asystent radcy prawnego w Kancelarii Radców Prawnych Andruszkiewicz, Opaliński, Pieczonka w Rzeszowie;

- aplikacja sądowa etatowa zakończona egzaminem we wrześniu 2007 r. z oceną dobry plus;

- od dnia 12 listopada 2007 r. do dnia 30 kwietnia 2008 r. zatrudniona w Wydziale II Karnym Sądu Apelacyjnego w Gdańsku jako asystent sędziego;

- od dnia 1 maja 2008 r. mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku, w III Wydziale Ksiąg Wieczystych;

- zgłosiła się na wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Malborku i Gdańsk-Południe ogłoszone w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 554 i oraz Gdańsk-Północ ogłoszone w Monitorze Polski z 2013 r., poz. 974;

- na Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku w dniu 13 listopada 2013 r. uzyskała 7 głosów "za";

- Na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Okręgowego w Gdańsku w dniu 18 listopada otrzymała 38 głosów "za" i 50 "przeciw";

- KRS na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2014 r. oddało na nią 19 głosów "za", żadnych : "przeciw" i "wstrzymujących się";

- opinię kwalifikacji sporządził sędzia wizytator d/s karnych SO w Gdańsku Janusz Zimny-ocena bardzo dobra;

- uchwała KRS z dnia 13 lutego 2014 r. Nr 64/2014 w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w Sądzie Rejonowym w Malborku (home.pl https://krspl.home.pl);

- uchwała KRS z dnia 18 marca 2014 r. Nr 127/2014 o nieprzedstawieniu Prezydentowi jej kandydatury na sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku-15 głosów "wstrzymujących się", żadnych "za" i "przeciw";

- postanowienie Prezydenta RP z dnia 12 czerwca 2014 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (Prawo.pl https://www.prawo.pl>akty, Monitor Polski z dnia 26 sierpnia 2014 r. poz. 712);

- dnia 27 czerwca 2014 r. otrzymała nominację (Oficjalna strona Prezydentahttps://www.prezydent.pl>nominacje);

- uchwałą z dnia 6 listopada 2014 r. KRS umorzyła postępowania wywołane jej zgłoszeniem na wolne stanowisko w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku ogłoszone w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 974 wobec powołania na urząd sędziego w poprzedniej procedurze konkursowej;

- co najmniej od 2020 r. (brak dokładnych danych) orzeka w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku (tak wynika z oświadczeń majątkowych umieszczonych na stronie bip SA w Gdańsku-za rok 2020 wykazuje miejsce służbowe: Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku);

- orzeka w Sekcji d/s Ubezpieczeń Społecznych przy VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku;

- podpisała się pod listem do OBWE w sprawie wyborów prezydenckich w 2020 r. (FWS z dnia 28 kwietnia 2020 r.) pod poz. 1178.