Katarzyna Brzozowska

urodziła się 2 lipca 1973 r. w Gdańsku.

W 1997 r. ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim, wyższe studia prawnicze

Z dniem 15 października 1999 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Gdańsku. Orzekała w III Wydziale Karnym.

28 stycznia 2002 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku
sędziego Sądu Rejonowego w Gdańsku. W dalszym ciągu orzekała w III Wydziale Karnym.
21 lipca 2002 r. została przeniesiona do orzekania w VIII Wydziale Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Gdańsku.

W związku ze zniesieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku, z dniem 1 lipca 2005 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku. Orzekała w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych.

Ponadto w okresie od stycznia do kwietnia 2011 r. o orzekała w X Wydziale Karnym.

Od 8 stycznia 2014 r. do 10 lutego 2016 r. pełniła funkcję zastępcy Przewodniczącego VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

8 lutego 2016 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku. Orzekała w VIII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Z dniem 1 maja 2018 r. powierzono jej pełnienie obowiązków sędziowskich w X Wydziale Wizytacyjnym Sądu Okręgowego w Gdańsku na stanowisku sędziego wizytatora do spraw pracy i ubezpieczeń społecznych.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku na posiedzeniu 25 września 2018 r.
zaopiniowało negatywnie
Panią Katarzynę Brzozowską (0 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”)

Na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej
26 września 2018 r.
otrzymała - 11 głosów „za” i 72 głosy „przeciw”

z uchwały neokrs 20/2021

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

OGŁOSZENIE KONKURSU Monitor Polski 2020 poz. 323

UCHWAŁA NEOKRS Nr 20/2021 z dnia 2021-01-12

Załącznik PDF

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RP Nr 1130.43.2021 z dnia 2021-05-04

OGŁOSZENIE NOMINACJI Monitor Polski 2021 poz. 694

Załącznik PDF

powołanie do SA

powołanie do SA

WRĘCZENIE NOMINACJI Dnia 2021-09-06

Niepublikowanym postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie o sygn. akt III AUa 1555/21 Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił wniosek strony o wyłączenie SSA Katarzyny Brzozowskiej od rozpoznania apelacji od wyroku Sądu Okręgowego, gdzie jako podstawę wniosku odwołujący wskazywał zachodzącą w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. (nr C-585/18, C-624/18, C-625/18) oraz uchwały pełnego składu Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. (BSA I-4110-1/20) wątpliwość co do bezstronności i niezależności tak wyłonionego Sądu.

(postanowienie powyższe nie zostało poddane kontroli odwoławczej w ramach zażalenia, postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2022 r. umorzone zostało postępowanie apelacyjne wobec cofnięcia apelacji)