Karol Dryjański

Złożył podpis na liście: Marek Jaskulski (2018) .