Karol Dałek

Złożył podpisy na listach: Maciej Mitera (2018), Maciej Mitera (2022) .