Kamila Spalińska

- urodzona w 1978 r.

- w 2002 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim z wynikiem bardzo dobrym.

- latach 2002 – 2005 r. odbywała pozaetatową aplikację sądową i w tym czasie pracowała na stanowisku prawnika w kancelarii adwokackiej w Warszawie.

- w 2005 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą.

- w dniu 2.11.2005 r. została mianowana asesorem w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie. Obowiązki wykonywała w II Wydziale Cywilnym.

- w okresie 05.2006 r – 07.2007 r. pełniła obowiązki Przewodniczącej tego Wydziału.

- w dniu 27.03.2009 r. została powołana przez Prezydenta RP do pełnienia urzędu sędziego SR dla Warszawy Mokotowa w Warszawie/ II Wydział Cywilny/.

- w 2010 r. ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Cywilnego dla Sędziów Sądów Powszechnych w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

- w okresie 09.2010 r. – 09.2011 r. pełniła obowiązki zastępcy Przewodniczącego Wydziału.

- od 05.2012 r. pełniła funkcję zastępcy Przewodniczącego Wydziału.

- w okresie 01.2013 r. -10.2014 r. została Przewodniczącą XVI Wydziału Cywilnego.

- w dniu 15.10.2014 r. powołana do pełnienia funkcji Wiceprezesa ds. cywilnych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie na 4 letnią kadencję.

- w okresie 2010- 2018 r. odbyła wielokrotne jednodniowe delegacje w XXVII Wydziale Cywilno – Odwoławczym oraz w Wydziale V Cywilno – Odwoławczym Sądu Okręgowego w Warszawie.

- w dniu 9.03.2016 r. uchwała KRS nr 191/2016 , w której nie przedstawiono wniosku o jej powołanie na urząd sędziego Sadu Okręgowego w Warszawie. W głosowaniu uzyskała 14 głosów wstrzymujących się.

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-stanowisku-287641674

- w latach 10.2018 r. – 10.2019 r. została oddelegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

- w dniu 1.11.2018 r. objęła funkcję wizytatora do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie na okres 4 lat.

- zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie została powołana na stanowisko zastępcy przewodniczącego (D. Urz. MS 2019, poz. 219)

- w dniu 1.10.2019 r. uchwała NeoKRS nr 870/2019 w przedmiocie przedstawienia Prezydentowi RP wniosku o powołanie na urząd sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie sędziego Kamili Spalińskiej oraz 60 innych sędziów

- dniu 23.02.2021 r. Prezydent RP wręczył jej nominację na sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie.

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/nominacje-sedziowskie-w-palacu-prezydenckim,7672

https://archiwumosiatynskiego.pl/wpis-w-debacie/prezydent-hurtowo-awansuje-wspolpracownikow-resortu-ziobry-zastepczyni-ministra-trafila-az-do-nsa/

- zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2021 r. powołana na stanowisko zastępcy przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie ( D. Urz. MS 2021, poz. 81)

Pani sędzia była także na delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pełniła obowiązki zastępcy dyrektora Departamentu Legislacyjnego Ustroju Sądów.

https://oko.press/dzieki-neosedziom-organizatorzy-marszu-niepodleglosci-triumfuja

https://orka.sejm.gov.pl/Zapisy9.nsf/wgskrnr/SPC-50

https://archiwumosiatynskiego.pl/wpis-w-debacie/do-neo-krs-bis-ida-sedzia-od-rodzinnych-awansow-sedzia-od-kilku-etatow-i-byly-prezes-od-ziobry/

https://oko.press/do-neo-krs-ida-sedzia-od-rodzinnych-awansow-od-kilku-etatow

Sędzia zajmowała się też tematami związanymi z nowelizacją postępowania cywilnego. Udzieliła na ten temat wywiadu Rzeczpospolitej 6.11.2019 r. już, jako wizytator w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Reformę sądownictwa wg ministra Ziobro przedstawiała w wywiadzie udzielonym Radiu Maryja 21.11.2021 r.

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-sedzia-k-spalinska-o-reformie-sadownictwa-sady-beda-blizej-obywateli/

W mediach

2021-02-24 (OKO.press) : Prezydent hurtowo awansuje współpracowników resortu Ziobry. Zastępczyni ministra trafiła aż do NSA