pismo do neokrs po posiedzeniu w dniu 26.04.2024 w sprawie rekomendowania kandydatki - za Tomasz Zimoch

pismo sędziów do neokrs w sprawie s.Jurkiewicz
pismo sędziów do neokrs w sprawie s.Jurkiewicz