urodził się 19 czerwca 1979 r.

od 9 lipca 2001 r. do 31 marca 2002 r. był zatrudniony w Urzędzie Generalnego Konserwatora Zabytków, gdzie zajmował się legislacją, prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz zasadnością finansowania inwestycji w obiektach zabytkowych.

od 1 kwietnia 2002 r. do 31 sierpnia 2003 r. pracował w Ministerstwie Kultury w charakterze sekretarza.

od 1 września 2003 r. do 31 sierpnia 2004 r. był zatrudniony w Głównym
Urzędzie Nadzoru Budowlanego, Departamencie Orzecznictwa w charakterze głównego specjalisty.

od 1 września 2004 r. pracował w Naczelnym Sądzie Administracyjnym z tym, że do 1 września 2009 r. na stanowisku asystenta sędziego, od 1 lipca 2010 r. jako radca prawny.

18 stycznia 2010 r. został wpisany na listę radców prawnych.

12 marca 2015 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Wyszkowie. Orzekał w II Wydziale Karnym. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2018 r. został delegowany z dniem 19 kwietnia 2018 r. do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie powierzono mu
obowiązki głównego specjalisty w Departamencie Prawa Administracyjnego. W dniach 13 marca oraz 18 kwietnia 2018 r. był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Wydziale
Karnym Sądu Okręgowego w Ostrołęce. Od 1 lipca 2019 r. orzeka w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy. Od 1 listopada 2020 r. orzeka, w ramach delegacji stałej, w Sądzie Okręgowym w Krakowie, w IV Wydziale Karnym Odwoławczym.

Był jednym z dwóch kandydatów na wolne stanowisko sędziego w SO w krakowie.

2021-07-15 - uchwała neokrs Nr 966/2021 - ocenę sporządzał Dariusz Stachurski (neosędzia)

Załącznik PDF

2021-10-11 - powołany na stanowisko sędziego SO w Krakowie M.P.2021.1107

Załącznik PDF

Od. 19.04.2018 delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości jako gł. Specjalista w Departamencie Prawa Administracyjnego.

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego w SO w Krakowie

M.P.2021.1107
M.P.2021.1107

-wyrokiem z dnia 11.10.2023 r. Sąd Najwyższy po przeprowadzeniu tzw. “testu Ástráðsson” stwierdził, że "Wszystkie te [opisane w uzasadnieniu wyroku w sprawie III KK 185/23] okoliczności dowodzą braku wymaganej niezależności i bezstronności sędziego J. Ś. w relacji do władzy wykonawczej (inaczej rzecz ujmując – jego zależności od tej władzy), co uniemożliwia uznanie, że strona (skazany) miała prawo do sądu w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji i art. 6 ust. 1 konwencji. Końcowym elementem musi być uwzględnienie także charakteru sprawy. Sędzia J. Ś. orzekał w sprawie, w której akt oskarżenia wniósł prokurator, a więc oskarżyciel publiczny podległy służbowo i merytorycznie Prokuratorowi Generalnemu (którym jest Minister Sprawiedliwości). Utrzymując co do istoty wyrok skazujący orzekał więc na korzyść władzy wykonawczej, której w znaczącym zakresie zawdzięczał powołanie na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie oraz szanse na dalszy zawodowy awans."

(wyrok w sprawie III KK 185/23)

por też:

wyrok w sprawie III KK 356/23

III KK 356/23
III KK 356/23

wyrok w sprawie III KK 362/23

W mediach

2023-10-06 (monitorkonstytucyjny) : Jak krakowski sędzia oblał w Izbie Karnej Sądu Najwyższego test bezstronności i niezależności 2023-11-06 (wyborcza.pl Kraków) : Jak w krakowskim sądzie stworzono układ windujący sędziów "dobrej zmiany". Miażdżące orzeczenie Sądu Najwyższego 2024-01-12 (MS.gov.pl) : odwołanie z delegacji orzeczniczej do Sądu Apelacyjnego 2024-03-28 (wyborcza.pl Kraków) : Sędzia z Krakowa zawiadamia prokuraturę. Chodzi o uchylenie kary dla przewodniczącej neo-KRS, szkolnej koleżanki Zbigniewa Ziobry - działania w sprawie grzywny za nieudostępnienie dokumentów przez Dagmarę Pawełczyk-Woicką 2024-11-06 (monitorkonstytucyjny) : test Ástráðsson (J.Dessoulavy-Śliwiński) - omówienie