Jarosław Mirek

Złożył podpis na liście: Katarzyna Chmura (2021) .

urodził sie 30 września 1967 r. w Sycowie

SSR w Wałbrzychu

- w 1992 r. ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku administracja w zakresie administracji z oceną dobrą;

- od sierpnia 1992 r. do grudnia 1992 r. był zatrudniony w Izbie Skarbowej we Wrocławiu jako referent;

- od dnia 1 stycznia 1993 r. do dnia 31 lipca 1999 r. pracował jako starszy referent a następnie inspektor w Urzędzie Skarbowym w Ząbkowicach Śląskich;

- od dnia 1 sierpnia 1999 r. do dnia 30 września 1999 r. pracował w Przedsiębiorstwie Budowlanym "Janbud" sp. z o.o. z siedziba w Żarach na stanowisku dyrektora ekonomicznego-głównego księgowego;

- w 1999 r. ukończył uzupełniające studia prawnicze na UW z oceną dobrą;

- od dnia 1 października 2002 r. dnia 30 września 2004 r. zatrudniony był jako asystent w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy-początkowo w pełnym wymiarze czasu pracy, od dnia 1 października 2003 r. w wymiarze 4/5 etatu);

- pozaetatowa aplikacja sądowa zakończona egzaminem w 2003 r. z oceną dobrą;

- uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu z dnia 4 listopada 2005 r. o wpisaniu go na listę adwokatów tejże Izby;

- od dnia 16 stycznia 2006 r. wykonywał zawód adwokata w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich;

- zgłosił się na wolne stanowisko sędziowskie w SR w Wałbrzychu ogłoszone w Monitorze Polskim z 2020 r., poz. 475;

- ocenę kwalifikacji sporządziła sędzia wizytator d/s egzekucyjnych SO w Świdnicy Małgorzata Mróz-opinia pozytywna;

- Kolegium Sądu Okręgowego w Świdnicy oddało na niego: 2 głosy "za", 2 głosy "przeciw" i 5 głosów wstrzymujących się";

- na posiedzeniu w dniu 12 października 2020 r. zespół opiniujący KRS udzielił mu pełnego poparcia: 3 głosy "za";

- na posiedzeniu KRS w dniu 15 października 2020 r. uzyskał 11 głosów "za" i 4 "wstrzymujące się", żadnych "przeciw";

- uchwała neoKRS z dnia 15 października 2020 r. Nr 795/2020 w przedmiocie przedstawienia Prezydentowi wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu ogłoszone w Monitorze Polskim z 2020 r., poz. 475;

- postanowienie Prezydenta RP z dnia 20 stycznia 2021 r. o powołaniu go do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego o powołaniu do pełnienia urzędu sędziego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu (Monitor Polski z 2021 r. poz. 396);

- nominację odebrał w dniu 26 stycznia 2021 r. (Oficjalna strona Prezydenta https://www.prezydent.pl>nominacje);

- orzeka w Wydziale II Karnym Sądu Rejonowego w Wałbrzychu